NEDERWEERT – Burgemeester Op de Laak bracht bezoek aan molen de Korenbloem Ospel.

In het kader van de kennismaking met de gemeente bracht burgemeester Birgit Op de Laak samen met raadslid Carin Sieben-van den Boogaert op donderdag 24 oktober jl een bezoek aan molen de Korenbloem. De molenaars en veel vrijwilligers waren bij dit bezoek aanwezig. Zij liet zich uitgebreid informeren over de geschiedenis van de molen, de werking en de onderhoudstoestand. Ook had ze veel belangstelling voor de molenwinkel waar veel zelf samengestelde broodmixen te koop zijn. Een nieuw verdienmodel voor de molen. Mevr Op de Laak liet zich op alle zolders van de molen uitvoerig informeren over de werking van de molen. Ook had ze veel interesse in de molenbiotoop en hoe deze in stand te houden.

De molen is in 1869 gebouwd mede omdat er rond Ospel veel woeste grond in cultuur werd gebracht. Daarna werd er vooral rogge geteeld, het meeste voor eigen gebruik. Daardoor was er in toenemende mate behoefte aan maalcapaciteit. Reden voor Peter Jan Caris, molenaar uit Nederweert de molen te bouwen in 1869. Dit jaar bestond de molen 150 jr en daar werd op 18 augustus met veel activiteiten uitvoerig bij stil gestaan.

Openstelling molen; iedere 2e, 3e en 4e zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. De molenwinkel is dan ook geopend.

Rondleidingen (gratis)
Buiten de openingstijden is een bezoek met familie of groepjes mogelijk, maak een afspraak met de molenaar Geert van Winkel; Telefoonnummer 0495-633079 of mobielnummer 06-30457014.