12.1 C
Weert, Netherlands
donderdag 7 oktober 2021
Ajje huuërtj of laesj detter in oeës lând bekans aevevöl vêrrekes gefoktj waere as d’r inwoeëners roôndloupe, dan vraogdje uch aaf: waat motte ve daomej. Di-j kriêge vae  vanzelaevesdaag noeëts weggesmousj. Mer ge hètj tösse di-j inwoeëners ounog ‘ne...
Vae hebbe hongsgelök aanne stamtaofel detve ordêntelikke minse aanne taofel hebbe zitte. Angers zoeëtj d’r òp gegânge zeen. Met de voêst oppe taofel, of nog erger: oppe bölles! Want d’r zeen vuuër en tieëges van ’n gedâcht. Woeë gieëget...
Ajje dékser aanne stamtaofel zitj te rizzenieëre en stravvenieëre, mojje zörrege dejje wat te schriêve bi-j-uch hetj .E potluuëtje es zat, beervîltjes vingdje oppe taöfelkes. En dan kujje vuuroet. Schrieftj uch ’s op waat vör knauwel d’r oeëti-jje oetgekraomdj...
Dao krieëg ich, zoeëmèr inìns, van Jan van Zjef (Geenen) ’n foto oonger de ouge van ‘ne stoeëmlokemetief dae op en nieër gevare hieët op ’t Beûlderlienke. Det zagte ze vreuger tieëge de spoeërlien di-j de Iêzere Riên geneumdj...
Vae zoôte vuuërige heîte zoeëmer op ’n terrasje te geneête vanne trappist enne zon. In di-j volgorde, want ge kuntj ‘ne trappist ouch geneête zoonger zon, mer zon zoonger trappist es mer hâllef wêrk. Vae zoôte dao dus, toen...
Toen vae ’t d’r aanne stamtaofel  oeëver haaje weem ’t bli-jst es ajje toês kotj, de vraw of d’n hoond, waas d’r ‘ne hieële slumme beej, dae wist wi-jje det mosj oetprebieëre. “Sloêtj ze allebej twieë oor lang op...
D’r zeen nog e paar van di-j aoj knarre aanne stamtaofel di-j zich det nog vagelik kunne memorieëre, mer ècht mejgemaaktj hebbe ze ’t al neet mieër. Ich heb ’t oeëver boeërderi-jje van wiêt vuur d’n oeërlog di-jje neet...
Ich prebieërdje mich nog achter miêne trappist te verschuûle en dieëj kwansiês of ich oppe grond wat aant zeûke woor, mer ze haaj mich al int snotje en de stool kuûmdje toen zeuj ‘m met eur hieël hebbe en...
Zoeëje d’r allewiel nog hoêshaojes zeen woeë inne kuuëke of ’t washok ‘ne matteklopper hingtj? Messchiens inne poetskast? En toch waas det van aodsher ’n onmisbaar attrebuut in eeder hoeshaoje. As ’n hoêsvraw geine matteklopper haaj koszje d’r van...
Aafgeloupe heite zoeëmer zeen vae in ‘n stamtäöfelke  di-j mèn tieëgegekaome di-j zich in Oostende in keurig badpak aant verfrisse woore. Wéjje nog? ’t Woor nummer 62. Vae wieëte neet wi-j ze zich in Bêls begaajdj hebbe, mer in...

RECENT POSTS