4.9 C
Weert, Netherlands
zondag 24 maart 2019
D’r zeen nog ‘mer înkel aoj mansluj di-j zich huuëge detter achter de ambachtsschoeël ’ne verkieërshoeëf woor. Woeë noow Ververshof ligktj. Al vùùër 1925 waas dae aangelagdj um lieërlinge vanne schoeël beej te brînge wi-j ze zoonger gevaor vör...
“Det Noeëts Fien, ’t paerd verkoupe en de ker zelf trékke!”. Waor wuuërd, oetgesproeëke in de (stads)boorderi-j op ’t Morregaat, zjuust vörbeej slachter Smulders, umtreentj woeë noow de plies zienen thoês hieët. ’t Pând és tot ‘t woeërt aafgebroeëke...
“Gottegot, ich staon moôrzieëlig allein inne zaak, ich hoeëp neet detse binnekaome”, zagt Toosje wi-jtj achter de glaas van zien kefee stóng en de hieël bubs Schäöpkes in vôl ornaat en retteketèt huuërdje en zoog aankaome. Mer de Schäöpkes...
De mansluj aanne stamtaofel és eure laeftiêd oongertösse good aan te zeen. Mer wi-j di-jzellefdje joonges nog in ‘n korte bóks wis zjuust boeëve en sportkouskes wis zjuust oonger de kni-j lepe, woeërt de moûttoeëre vanne Wertha gebawdj. En...
Völ laezers van dit waekblaad boezjieëre op de stamtäöfelkes di-j ich schrief en waat mich ’t mieëst gaajtj, zeen de opmêrkinge det d’r zoeëvöl aoj Wieërter dialektwuuërd in vuuërkaome di-j ze âmper nog huuëre of laeze. Of woeë ze...
“Gaotj reîpe” waas vreuger ’n oetdrökking di-jje gebroêkdje ajje eme wiêt van uch aaf woeëtj hebbe. ’t Jónger vôlk kintj di-j oetdrökking kwaolik, umdet ze neet wieëte waat reîpe és. Op z’n hollands hootj eigelik hoepele, mer toch waas...
Ber van Tair (Taer??) en Berbke, van Kloompe Tieske (Tobben), góng mét zien kammeräöj , umdet ze dao vlaakbeej woeëndje, op schóbberdeboonk inne fruitbóngerd vanne Frânse Paters. Ze schraveldje oeëver de moor en stopdje eure wîndj-jék en pofbóksepiêpe vôl...
Vandaagdendaag waerdje schael aaangekieëke ajje int oeëpenbaar dörftj te rouke. Det waas vreuger wul ângers en woeëjdje d’r zoeë joonk muuëgelik mej beginne um ouch wat te tuîne. Aan de stamtaofel zitj Jan van Zjef van Zjang van Seeli-je...
Inne mêrgelgrotte int Zuide börtj hoeëj. De rouk keumtj oet alle gate dae zoeë'n grot hieët en hieël de umgaeving stînktj d’r nao. Vör aojer minse oonger os oet de umgaeving vanne Pieël és det niks vrieëmdsj. Aanne stamtaofel...
Vae hebbe al ’s kinnes gemaaktj mét Paas-Perjân, dae op Laor ’t moêzewater oetdeîldje. Alles dieëje mét gooj bedoelinge en waaldoeërdachtj, mer waal e tikkelke traog. Ouch op zienen akker waas hae van alle bore meîst waal de léste...

FOLLOW US

3,504FansLike

RECENT POSTS