9.7 C
Weert, Netherlands
donderdag 15 april 2021
Op 15 april 1624 wordt een verordening afgekondigd omtrent het dragen van vuurwapens door burgers.De secretaris van Weert Jan Herckenbosch is belast met de vertaling van deze uit Brussel afkomstige verordening. “Het is niet onze bedoeling om onze vazallen en...
De jeugd is hevig teleurgesteld in de Weerter politiek, zo blijkt uit een artikel in weekblad Op de Keper van 14 april 1995.Wethouder jeugdzaken Will Geraedts heeft de maanden ervoor gesprekken gevoerd met jongeren uit de gemeente. Uit die...
Op de voorpagina van de editie van het Land van Weert van 13 april 1972 spuit de woordvoerder van negen kunstenaars uit het streekgewest Weert, Hubert Herberghs, zijn gal over de gang van zaken rond de ‘Kultuurnota’. Tot deze groep...
Het is een heugelijk dag, die 12de april 1931. Nadat jarenlang in de Beekstraat onder welhaast erbarmelijke omstandigheden zieken zijn verzorgd, krijgt Weert een nieuw ziekenhuis in de Boerhaavestraat.Al in 1929 ontvangt architect Jos Wielders uit Sittard de opdracht een...
Op 11 april 1956 vindt in Weert een heuse theezetcompetitie plaats. Op de voorpagina van het Land van Weert van 6 april 1956 staat een oproep voor deze regionale wedstrijd. Volgens de redactie van de krant is de belangstelling enorm...
Vanaf 10 april 1940 start in Weert de cursus van de wereldtaal Esperanto. Uitdrukkelijk wordt gemeld dat na 10 april er geen cursisten meer kunnen worden toegelaten. ’Het woord of beter de daad is aan U’ staat in de oproep.Waarschijnlijk...
In het Oud Archief van de gemeente Weert staat in een document beschreven dat er op 9 april 1586 verantwoording wordt afgelegd over de kosten die burgemeester Floris Hugh heeft gemaakt voor een reis naar de Hertog van Parma in Brussel....
Mgr. Moors, bisschop van Roermond, zegent op 8 april 1967 de nieuwe kerk voor de parochie Groenewoud in. De kerk krijgt de naam “De Goede Herder’. Na de inzegening wordt een heilige mis gevierd.Het is een sociaal gebeuren. Heel...
In het Kanton Weert van 7 april 1922 staat de dienstregeling voor de spoorlijn Eindhoven – Weert v.v. en de lijn Hamont - Weert - Roermond - Dahlheim (De IJzeren Rijn) v.v..Acht keer per dag kunnen reizigers naar Eindhoven....
In de burgemeestersrekening van 1585/1586 wordt een bedrag opgenomen voor de kosten van een halfvastendienst in de Martinuskerk.In die burgemeestersrekening staat: ‘Item betaelt van dat jaergetijde dat die priester ten halff vasten doen voor dij dooden die aen de Aebrug van...

RECENT POSTS