1.2 C
Weert, Netherlands
vrijdag 24 januari 2020
In hotel ‘De Engel’ aan de Markt vindt op 24 januari 1964 de jaarvergadering plaats van de ‘Kring Weert van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap De Aldenborgh’. Als gast is uitgenodigd oud-Weertenaar de heer J. Nouwen, conrector van de...
Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van Weert van 23 januari 1957 staat een voorstel tot het aangaan ven een kasgeldlening van 3 miljoen gulden. Dat geld moet de lopende kosten van de gemeente dekken. Daartoe hoort tevens de garantstelling...
Een verslag van de eerste jaarvergadering van de Katholieke Jonge Middenstandsvereeniging afdeling Weert op 22 januari 1935 staat in het weekblad Kanton Weert van drie dagen later. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij een aantal activiteiten van de vereniging...
Door notaris Guilielmus Bruegell wordt op 21 januari 1606 een wonderlijk contract opgesteld. In dit contract worden een aantal voorwaarden gesteld. Zo zal Michael Ververs in een parochiekerk in Weert in het huwelijk moeten treden met Elizabeth van Kellst.Probleem...
Staatssecretaris Erica Terpstra opent op zaterdagmiddag 20 januari 1996 onder grote publieke belangstelling officieel 'Lunchcafé ’t Morregat' aan de Beekstraat 65 in Weert.Doel van de stichting achter het café is om gehandicapten 'een volwaardige plaats in de Weerter samenleving...
Op 19 januari 1692 wordt Anthoon Snijers veroordeeld wegens tovenarij en uit de stad verbannen. Snijers, op dat moment wonende in Boshoven, geeft zich uit als genezer van mensen en dieren. Anthoon Snijers kan geesten oproepen die hem vertellen...
In weekblad Kanton Weert van 18 januari 1938 wordt melding gemaakt van een plan voor de oprichting van een monument voor H.M. Koningin Wilhelmina op de singels.Het comité dat de viering van de verjaardag van koningin Wilhelmina organiseert, staat onder...
Tijdens de persconferentie op maandag 17 januari 1955 geven de voorzitter, de heer ir. De Vries, en de secretaris, de heer Stor, van de V.V.V. ‘Weert Vooruit’ een uiteenzetting over grootse plannen in dat jaar.De geplande activiteiten moeten het...
In weekblad Kanton Weert van 16 januari 1931 staat een artikel over de autozegening op de markt. Dit gebeurt op zondag 11 januari door deken Souren.Op initiatief van de 'commissie voor het organiseren van autoritten voor ouden van dagen’ vindt voor...
Weert heeft een tijd een bezetting van Spaanse troepen onder leiding van kapitein Blasio de Capesura. Deze troepen zijn lang elders ingezet.Weert denkt daarom dat het in dat geval niet voor de kosten hoeft op te draaien. Niets blijkt minder waar....

RECENT POSTS