Raymond Vlecken nieuwe burgemeester van Weert

WEERT – De gemeenteraad van de gemeente Weert beveelt de heer mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om te benoemen als de nieuwe burgemeester van Weert.

De heer Vlecken is momenteel burgemeester van de gemeente Landgraaf en lid van het CDA. Hij is 54 jaar oud, geboren in Heerlen, gehuwd en vader van twee kinderen.
Voordat de heer Vlecken in 2010 burgemeester van Landgraaf werd was hij werkzaam als advocaat. Hij is een ervaren burgemeester, actief in het verenigingsleven en hij beschikt over een groot netwerk.

De gemeenteraad kiest voor de heer Vlecken omdat uit de selectieprocedure die door de vertrouwenscommissie aan de hand van de profielschets is gevoerd blijkt dat hij een ervaren, bevlogen dienend leider is en visie heeft, maar tegelijkertijd een goede verbinder is.

Het verdere proces
De aanbeveling wordt door de raad naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden. De Minister doet een voorstel aan de Ministerraad. Deze stap is nodig omdat Weert meer dan 50.000 inwoners heeft. Daarna doet de Minister een voordracht aan de Koning. De benoeming van de burgemeester gebeurt bij Koninklijk Besluit.

De heer Vlecken wordt waarschijnlijk binnen enkele weken benoemd. Nadat de benoeming heeft plaatsgevonden wordt zo snel als mogelijk een bijzondere raadsvergadering georganiseerd, waarin de heer Vlecken als nieuwe burgemeester wordt beëdigd door de Commissaris van de Koning en geïnstalleerd door de raad.