WEERT – Een gelukkige geest heeft een gezond lichaam. Miljoenen Nederlanders hebben regelmatig last van pijn. Hiervoor gebruikt een groot deel structureel medicatie om die pijn te onderbreken en of te verminderen. Deze pijnklachten kosten de Nederlandse staat miljarden per jaar verdeeld over de kosten van behandeling, inclusief medicatie en het werkverzuim. De reguliere geneeskunde, artsen, doktoren, specialisten en de van hen afhankelijke (para) medici behandelen de klachten alleen symptomatisch, hoofdzakelijk in de vorm van medicatie. Men behandelt dus de gevolgen en niet de oorzaken.

De essentie van de begeleiding van Renny de Bruyn is het achterhalen van de uiteindelijke oorzaak van de lichamelijke klachten en het oplossen daarvan om zodoende een genezend effect te realiseren. Op 29 januari geeft hij hierin een workshop bij de SooS georganiseerd door Goedstof.

Lichamelijke klachten, die vanzelf spontaan zonder direct aanwijsbare oorzaak ontstaan, zijn vaak een manifestatie van onbewust verdrongen gevoelens. Die onderdrukte gevoelens uiten zich in en via het lichaam, een (bio) logische wetmatigheid. Onderdrukte wensen, verlangens en behoeften in verandering van gedrag of wijziging van keuzes in de inhoud van het bestaan vinden een uitweg via de taal van het lichaam: pijn, klachten, ziektes.

“Als je goed in je vel zit, zit alles in je vel goed”
Renny de Bruyn, fysiotherapeut, osteopaat en Master-Practioner NLP, auteur van Pijn als positieve Boodschap (2007) en Nooit meer Hoofdpijn (2010), legt in deze Goedstof productie de vinger op de zere plek. Hij legt uit wat de echte oorzaak van fysieke pijn is. En geeft oplossingen om deze pijnen echt te lijf te gaan, zonder alleen maar symptoombestrijding aan te doen.

Hij laat je in de vorm bij jezelf ontdekken en achterhalen waar jouw fysieke pijn vandaan komt. Deze oefeningen zijn ontleend aan EMDR technieken om in contact te komen met het onderbewuste. Op basis van vrijwilligheid word je hierna uitgenodigd te vertellen over de ontdekte ervaringen. Na het opsporen en achterhalen van de oorzaak van de pijn, zal Renny je ook begeleiden bij het vinden van de oplossing voor het (chronisch) pijnprobleem. Dit gebeurt onder meer door middel van ‘voelualisatie’-oefeningen, waarbij de intuïtie – het goede gevoel – wordt ingeschakeld om een helend effect te realiseren.

Locatie: de SooS, Markt 9 Weert, ingang via achterzijde
Tijdstip: dinsdag 29 januari 19.00-21.00 uur (inloop 18.30 uur)
Kosten: € 25,00
Inschrijven: via goedstof@desoosweert.nl

Facebook: https://www.facebook.com/events/356984204868932/