Stadhuis Weert

WEERT – Tijdens de wintermaanden is de temperatuur in de publiekshal van het Weerter stadhuis laag. Met name op de koude dagen is het erg koud. Voor bezoekers en personeel in de publiekshal is dit erg onprettig. 

Op grond van de Arbowet is de gemeente Weert als werkgever verplicht om de
arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten. De huidige problematiek maakt het echter onmogelijk om tijdens de koude periode de medewerkers in de publiekshal dit te kunnen bieden. Er zal dan ook een structurele oplossing geboden moeten worden, een
waarmee de arbeidsomstandigheden in de publiekshal op peil worden gebracht.
 

De nu voorgestelde deur is binnen de huidige kaders de meest optimale oplossing. Er is gezocht naar een oplossing met de minste beperkingen (in doorlooptijd, geld en
bouwkundig). Het voorstel is om op de huidige plaats een tourniquet te plaatsen. Hierdoor
ontstaat er geen rechtstreekse luchtstroom meer. Daarnaast is deze deur ook voorzien
van een adequate
verwarming. Dit tourniquet past binnen de huidige gevel en kan
daardoor
relatief eenvoudig worden ingepast. Omdat er rekening gehouden dient te worden met toegankelijkheid voor minder validen, wordt tevens een aparte Miva-deur gerealiseerd. De kosten voor vervanging van de toegangsdeur bedragen 75.000,00. Voorgesteld
wordt
om de kosten ten laste te brengen van werkplekken nieuw stadhuis.

180814-10 B&W-besluit DJ-500601 over Vervangen toegangsdeur stadhuis