1964, Korenmarkt Weert

Aan de Markt naast de kerk bevindt zich de Korenmarkt met het pand ‘De Engel’. Deze voormalige brouwerij en herberg ‘De Engel’ heeft een maniëristische gevel (late renaissance). Het voormalig hotel was steeds goed bezet met gasten die het nabij gelegen pensionaat ‘St.-Louis’ bezochten. Het café-restaurant was enorm in trek bij de gegoede burgerij. Het pand is in 1985 gerestaureerd en herbergt nu zo’n acht woonappartementen.

Bewoners en gebruikers

Pastoor-deken H.T. Bistervelt stamde uit een rijke familie uit Gelderen en beschikte over de middeleen om zelf een huis te bouwen. Voordat hij in Weert pastor werd, was hij professor aan de universiteit in Keulen. Hij stichte de broederschap ter ere van Sint Anna en Sint Joseph, een organisatie die vooral ten doel had zijn nagedachtenis in ere te houden door te zorgen voor ‘zielmissen’ en een jaardienst. Bistervelt liet op de Korenmarkt naast zijn eigen woning een huis voor de beneficiant van de H. Anna en H. Joseph bouwen. Voor dit en zijn eigen huis plantte hij lindebomen. Na het overlijden van pastoor Bistervelt viel zijn huis ‘De Engel’ toe aan zijn broer Albertus Bistervelt, die rentmeester van de Weertse goederen van et kapittel van Sint Servaas te Maastricht was.

In 1790 kocht Christianus Joosten, inmiddels eigenaar van ‘De Engel’, het ernaast gelegen pand. Op  6 maart 1939 is in het hotel ‘De Engel’ de oprichtingsvergadering van de Geschied- en Oudheidkundige Kring “De Aldenborgh”.

Voor de Tweede Wereldoorlog stond het pand voornamelijk bekend als hotel ‘De Engel’. Deze voormalige brouwerij en herberg ‘De Engel’ was steeds goed bezet met gasten die het nabij gelegen pensionaat ‘St.-Louis’ bezochten. Het café-restaurant was enorm in trek bij de gegoede burgerij.

In 1985 wordt het ernstig onderkomen pand gerestaureerd en tot appartementen omgebouwd. Het pand herbergt nu zo’n acht woonappartementen.